Aktuellt bottennapp

July 29, 2015

Veckans bottennapp i media, i skarp konkurens med Guillous och Heimersons farbroderligt faktabefriade krönikor, är väl hittills ändå U-båtshysterin. Det aktualiserar åter problemet med bristande redaktörskap och i förlängningen klickhetsens urholkande av journalistiken. På sociala forum fanns inom en timme efter Expressens publicering av ubåtsvraket, ett stort antal välinformerade historiskt försvarskunniga, som genom minimal research, redan spräckt historien. En research som naturligtvis Expressen och andra själva kunnat göra, om man velat. Att Mattsson et consortes idag publicerar vad som helst, är föga förvånande. Däremot att min tidigare arbetsplats, SVT:s Aktuellt, så lättvindigt hänger på, smärtar. Måndagens fördjupande 21-sändning, toppar med ett trumpetande av tabloidernas helt faktabefriade historia. Följt av den allvarstyngda informationen att “regeringen är informerad”. Lite i förbigående nämns uppgiften att vraket kanske skulle kunna vara från första världskriget. Trots att den tidigare under kvällen lite väl frispråkige Tomas Ries, från försvarshögskolan, nu i en telefonintervju börjar dra öronen åt sig när det gäller vrakets ålder, släpper man fram den pensionerade “ubåtsjägaren” Göran Frisk. På Juholtskt manér tillåts han fantisera fritt kring vad som i stunden faller honom in. Frisk, som tidgare under kvällen i andra media fabulerat både kring det ena och det andra, framstod redan under sin aktiva tid på nittiotalet som minst sagt endimensionell och fanatisk, instängd i en sekteristisk ubåtsbubbla och borde naturligtvis sedan länge varit struken på telefonlistan över trovärdiga experter. Att han fortfarande lyfts fram, har naturligtvis sin förklaring i att inte ens public service idag är speciellt intresserade av experter som inte vill ge tvärsäkra svar. Fakta, sans och vett, får idag i allt högre grad stå tillbaka för vilt spekulerande oneliners.
Om public service ska kunna vara ett trovärdigt alternativ till klickjournalistiken krävs en rejäl uppryckning och i förlängningen ett stärkt redaktörsskap. Måndagens “fördjupande” 21-sändning är dock ett journalistiskt haveri, som inger oro.

Andra som skrivit om detta är bl.a. @kjellhaglund http://tvdags.se/artikel/svt-aktuellt-goes-ocean-x-files-veteran-ubaten-som-toppnyhet-arets-drapligaste

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: