Uppdatering med anledning av Expressens publicering av Lambertz mailväxling.

September 19, 2012

Att Göran Lambertz som justitieråd, via sin tjänstemail, fraterniserar med den ena parten under pågående resningsprocess är minst sagt häpnadsväckande. Inte minst när han i mailkonversationen talar i termer av “våra obestridliga fakta”. Att han sedan offentligt driver ett privat opinionsarbete för sagda part, framstår som absurt. Att han i sin tidigare roll som justitiekansler, fungerat som opartisk utredare och konstaterat att inga fel begåtts under förundersökningar och tingrättsförhandlingar, gör saken etter värre. 

Justitieråd kan inte avsättas, med mindre än att justitiekanslern väckt åtal och de dömts för ett allvarligt brott. Detta ska garantera att domare i HD står oberoende från regering och riksdag och därför ska kunna ta obekväma beslut, utan att riskera att avsättas av politiska skäl. Justitieråd får heller inte ha några sidouppdrag, annat än som skiljeman, också för att garantera den oberoende ställningen.

Lambertz agerande undergräver nu hela den tanken. Om ett justitieråd kan agera rådgivare och opinionsbildare åt ena parten under pågående process i lägre instans, riskerar förtroendet för hela rättssamhället att rubbas.

På det förståndsmässiga planet blir gåtan än större. Trots att Lambertz i mailkonversationen, efter att läst Råstams bok, säger “Ska jag vara ärlig känns det som att han mer eller mindre pulvriserat alla våra obestridliga fakta”, fortsätter han att driva linjen om “högkvalitativa domar”. Att Göran Lambertz mot allt sunt förnuft fortfarande försvarar rättsapparatens hantering av fallet Thomas Quick, tyder på bristande omdöme av sällan skådat slag… men sannolikt kommer det heller inte att räcka för att för att avsätta honom.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: