Tjofaderittan Lambertz!

September 18, 2012

-Det avgörande är vilken bevisning som fanns och finns mot Sture Bergwall, skriver justitierådet Göran Lambertz i dagens DN.
Men Lambertz sk. bevis har redan avfärdats av de flesta som satt sig in i förundersökningarna. SvD:s faktakoll har också med kraft slagit fast att de saknar värde. Detta har också ett antal hovrätter konstaterat under resningsförfarandet. Ingen åklagare har heller velat ta fallen till förnyad prövning i domstol, eftersom man gjort bedömningen att bevisningen helt enkelt inte håller. Därtill har åklagarna uttryckt skarp kritik mot de förundersökningar som ligger till grund för de tidigare domarna mot Bergwall.
Man ska också komma ihåg att det heller inte har påvisats några som helst faktafel i Hannes Råstams bok “Fallet Thomas Quick -att skapa en seriemördare”.
Hannes gick igenom över 50.000 dokument under arbetet med boken.
Sture Bergwall har till dags dato friats för tre av de mord han tidgare dömts till, resning är beviljad i ytterligare två fall och åklagarna har själva, vilket är unikt i svensk rättshistoria, begärt resning i återstående fall.

Detta hindrar dock inte Lambertz att nu avfärda allt som ett journalistiskt haveri, där också ett antal jurister, enligt hans förmenande, hamnat i diket. SvD:s faktakoll har i Lambertz värld helt förlorat sin trovärdighet, Hannes Råstams bok är förföriskt skriven och i dagens DN utpekas författaren och skribenten Maciej Zaremba tillhöra mediemobben. Den ende som förstår hur detta hänger ihop är Göran Lambertz själv.

Det mest intressanta med Lambertz drapa är att han uppenbarligen anser sig tillhöra någon sorts gudasänd skara. De enda sanna uttolkarna av verkligheten, juristerna. Som ädel ämbetsman ser han sig också skickad att på ett lite farbroderligt sätt hjälpa oss andra längre ner i näringskedjan, att förstå det som händer där uppe på juridikens parnasser. Möjligen ett vällovligt syfte, men tyvärr begriper inte många längre ett skvatt av Lambertz juridiska spetsfundigheter och irrande bland hemsnickrade bevis och “högkvalitativa” domar.

Det är naturligtvis också helt oförsvarligt att ett justitieråd privat sätter sig till doms över ett antal hovrättsbeslut. Det är nu hög tid att någon förmår Göran Lambertz att ta timeout. Justitieråd är enligt författningen nämligen svåra att avsätta. Gudasända eller ej.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: