Stollar spekulerar

July 16, 2012

Jag fick av en händelse ögonen på  Världen idag. “En fristående tidning med inriktning på samhällsbevakning utifrån ett kristet perspektiv”, lyder den egna devisen. Ok, tänkte jag. Perspektiv betyder ju ändå “avbildning med djupverkan”. Vid en närmare titt föreföll sen det där med fristående inte speciellt trovärdigt. Med Livets Ords Ulf Ekman som  ansvarig utgivare, så är väl fristående kanske inte det första ord man associerar till. Samhällsbevakningen då? Ja, det är ett töcken av ideologiskt färgade texter med för utomstående oklara orsakssammanhang, varvat med svepande redogörelser av rättshaveristisk karaktär och rena personförföljelser. Där samsas också försåtligt hållna nyhetskrönikor med artiklar kring kreationism och intelligent design. Visserligen är upplagan inte större än drygt 8000 ex, men det är illa nog. Eländet finns ju på nätet också. När objektivitet, fakta och ett normalt kritiskt förhållningssätt är satt ur spel, då stavas produkten Världen idag. Avsikten? Att propagera för ett samhälle där sanningen inte fastställs genom vetenskaplig och objektiv undersökning av verkligheten, utan istället genom förklaringar hämtade ur en religiös föreställningsvärld.

Gud bevare oss för stollarna.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: