Expressen på grumliga vatten

May 19, 2010

Expressen publicerar idag namnen på de två bröder som sitter häktade för brandattentatet mot Lars Vilks.  Jag har tidigare anslutit mig till Expressens chefredaktör Thomas Mattsson, när han efterlyst ett tydligare ställningstagande från politiker och publicister, när det gäller angreppen på Vilks och hoten mot yttrandefriheten. Även om Vilks är en pajas med oklara motiv för sina handlingar, så ska de som angripit honom självklart straffas, handlingarna går inte på något sätt att försvara. Vilks har i yttrandefrihetens namn rätt att i princip säga vilka dumheter som helst, utan att behöva riskera liv och lem. Men idag är Mattson ute på grumliga vatten när han försöker försvara namnpubliceringen med att det ”var en attack riktad också mot yttrandefriheten och tryckfriheten”.

Även om bröderna gjort sig skyldiga till vad de anklagas för, så finns i bakgrunden anhöriga, släktingar och andra som delar samma trosuppfattning och som är helt oskyldiga, men som genom en namnpublicering lätt identifieras och sedan obönhörligen stigmatiseras. I Landskrona finns tre personer med det aktuella efternamnet, de häktade bröderna, samt en kvinna som sannolikt är deras ensamstående mor. Expressen visar genom att publicera namnen bara en vilja att vara läsarna till lags, en vilja att tillfredställa en sensationslysten mobb, förstärka vi och dom känslan. Hukandes bakom det ”oavvisliga allmänintresset” lämnar Mattsson fältet öppet för gatans parlament att sedan göra sitt. Landskrona har tidigare i vår fått smaka den medicinen.

I förlängningen förstärks bilden av människor med utländsk härkomst, som varandes mer våldsamma och brottsbenägna, än infödda svenskar. Expressen berättar inte att det är en klassfråga, att det är en fattigdomsfråga, en utbildningsfråga… att det handlar om att vi har fått en ny underklass… med alla problem som det för med sig. Att de sämst ställda grupperna alltid varit överrepresenterade i statistiken när det gäller våldsbrott. I stället talar man om religiöst våld och om en ökande brottslighet bland invandrare.

En medeltida religiös föreställningsvärd ska naturligtvis inte få styra individers handlingar i ett civiliserat samhälle. Militanta islamister ska bekämpas, lika mycket som vita stollar i nattskjortor på den kristna högerkanten eller Sverigedemokraternas stöveltrampande svans. Men yttrande- och tryckfriheten värnas inte genom generaliseringar.  Bristen på orsakssammanhang och analys, till förmån för lättköpta poäng på folks nyfikenhet, spelar bara de främlingsfientliga krafterna i händerna.

Resultatet? Ett samhälle med större och större klyftor… och i förlängningen ett allt mer instabilt samhälle.

One Response to “Expressen på grumliga vatten”


 1. Korr: “Expressen visar genom att publicera namnen bara en vilja att vara läsarna till lags, en vilja att tillfredställa en sensationslysten mobb, förstärka vi och dom känslan.”

  Vi har i skrivande stund fem minuter till deadline för första upplagan, och yttrandefrihetsdebatten fortsätter i dagens tidning, men jag vill nog ändå korrigera spekulationen om hur publiceringsbeslut fattas.

  Expressen fattar beslut om eventuell identifiering av brottsmisstänkta med publicistiska motiv, inga andra, och härvidlag försöker vi som övriga etablerade nyhetsmedier agera både konsekvensneutralt men också med respekt för Tryckfrihetsförordningen samt “Etiska spelregler för press, tv och radio”. Detta blir förstås en motsättning, men namn och bild på brottsmisstänkta är alltid ett genomtänkt beslut av den ansvarige utgivaren.

  Vänligen

  Thomas Mattsson,
  chefredaktör för Expressen


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: