På rashygienisternas himmel intet nytt

April 29, 2010

I veckan skrev SvD att Sverigedemokraterna dominerar sociala medier. Men i vad består dominansen på nätet?

Jo, där finns främst de SD-vänliga bloggarna som lockar nyfikna genom att ohämmat lägga ut namn och bild, på både misstänkta gärningsmän och deras offer, långt innan ens förundersökningen är klar, åtal väckts eller dom fallit. Många har gjort det till sitt krig att lämna ut uppgifter om gärningsmän av utländsk härkomst. Bakom ligger idén om hämnd och ett samhälle fritt från brott.
Politisk föregångare i branschen var Ny Demokratis dragplåster Vivianne Franzén som i mitten av nittiotalet hävdade att en djupt tragisk händelse där en svårt psykotisk palestinsk man i västra Sverige dödade sitt spädbarn, sa något om araber generellt. Säger det något om Franzéns make att han heter Adolf…?  Att med rasbiologiskt dravel försöka förklara att människor från de sämst ställda grupperna alltid har varit överrepresenterade i den traditionella brottsstatistiken, är naturligtvis inget annat än skitprat.

I förlängningen finns SD:s anhängare som reagerar på vad andra skrivit eller vad som timat i andra medier. SD:arna utnyttjar omedelbart möjligheten till att kommentera på dagstidningarnas nätupplagor och bloggar. Så snart det skrivs något som gör att man kan tycka synd om sig själv som svensk, så intar man en position av att vara en utrotningshotad minoritet i sitt eget fosterland. Utfallen ryms inte alltför sällan innanför gränsen för både förtal och hets mot folkgrupp, vilket tvingar seriösa medier att ofta stänga ner möjligheten till kommentarer. Strategin är då att hävda att man inte får komma till tals. Att journalister och politiker utgör en socialistisk konspiration som förtiger problemen med invandringen. Något som redan Bert Karlsson försökte göra gällande under Ny Demokratis storhetstid på 90-talet. Bert hänvisade till ”Lilla Saltsjöbadsavtalet”. En överenskommelse som skulle innebära att svenska journalister ingått ett avtal som föreskrev att man alltid skulle skriva positivt om invandring och ”systematiskt nedtona de negativa effekter som utpekande av speciell rastillhörighet vid brottslig verksamhet kan komma att ha för drabbade populationer”… Intressant formulering, för att komma från en journalist… Detta skulle ha ägt rum under ett möte som Svenska Journalistklubben… vilka nu de skulle kunna vara… hållit på Grand Hotell i Saltsjöbaden 1987. Trots att Bert under förödmjukande former tvingades schavottera i SVT:s Striptease i mitten av nittiotalet, så lever myten vidare bland SD:s rashygienister på nätet.
Konspirationsteorierna kom till uttryck senast i veckan när den SD-vänliga bloggen ”Fria tider” kommenterade Mats Odells utspel om ”Tobleronepolitik”. Någon kommentar i just sakfrågan blev det nu inte, utan det hela utmynnade lustigt nog i ett påhopp på Sveriges Television för att man låtit mediarådgivaren Paul Ronge ”kommentator med mörkad marxist-leninistisk bakgrund” recensera Mats Odells utspel. Ronges dunkla förflutna skulle vara att han varit redaktionschef för marxist-leninistiska MLK-Stormklockan 1975, för 35 år sedan. Något som Ronge själv upplyste om att vem som helst kan läsa sig till på t.ex. Wikipedia… för övrigt också en ”utpräglad vänstersajt” enligt ”Fria Tider”.

För den normalt funtade delen av den vuxna befolkningen utgör SD:s rashygienister bara en skränande pöbel. Risken är ändå uppenbar att människor som växer upp i det töcken av påståenden, ytlighet och brist på orsakssammanhang som kännetecknar argumentationen från SD:s kohorter på nätet, till slut inte förmår att överhuvudtaget orientera sig eller kritiskt förhålla sig till vad som sker i samhället? När förenklingar, undanhållande av fakta och försåtligt felaktiga tolkningar blir legio, så lämnas i förlängningen fältet öppet för etnisk rensning… med början på nätet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: